từ thiện, Việc Tốt, Xã hội

𝗡ữ 𝗺ạ𝗻𝗵 𝘁𝗵ườ𝗻𝗴 𝗾𝘂â𝗻 𝗡𝗴𝗵ệ 𝗔𝗻 𝗵ỗ 𝘁𝗿ợ 𝘁𝗶ề𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵ạ𝘆 𝘅𝗲 𝗺á𝘆 𝘃ề 𝗾𝘂ê: “𝟭 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗯ì 𝟱𝟬𝟬𝗸, 𝘃𝘂𝗶 𝗹ò𝗻𝗴 𝗻𝗵ậ𝗻”

Hôm nay (31.7), trên mạng xã hội truyền tay nhau câu chuyện chị Đinh Thu Hiền, sống tại TP Vinh , Nghệ An đã có hành động vô cùng ý nghĩa. Cụ thể, khi biết tin bà con từ Sài Gòn về quê tránh dịch, chị Hiền đã mang một thùng phong bì ra đặt ở chốt kiểm dịch cầu Bến Thủy 2 thuộc TP Vinh, Nghệ An để tặng người dân đi đường.

𝘛𝘳ê𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘤á 𝘯𝘩â𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩, 𝘤𝘩ị 𝘏𝘪ề𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ: “𝘊𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘷ớ𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘷ề 𝘲𝘶ê 𝘵𝘳𝘢́𝘯𝘩 𝘥ị𝘤𝘩, 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘮ộ𝘵 𝘱𝘩ầ𝘯 𝘲𝘶𝘢̀ “𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘪̀ 500𝘬” 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘷ớ𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘶́𝘤 𝘬𝘩𝘰́ 𝘬𝘩ă𝘯, 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣𝘪 đ𝘪ề𝘶 𝘮𝘢𝘺 𝘮ắ𝘯 𝘵ớ𝘪 đấ𝘵 𝘯ướ𝘤 𝘝𝘪ệ𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢.” 𝘊𝘩ị 𝘷𝘪ế𝘵 𝘭ê𝘯 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘷ớ𝘪 𝘩𝘺 𝘷ọ𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣𝘪ế𝘵 đượ𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘮à 𝘨𝘩é 𝘭ấ𝘺 𝘤𝘩ú𝘵 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩í đ𝘪 𝘭ạ𝘪.


Khi đi ngang đây, nhiều người đã nhận ra tấm biển nhỏ với dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 1 phong bì 500k“. Người dân dừng lại và nhận lấy món quà yêu thương từ chị Hiền. Để đảm bảo an toàn chống dịch, chị Hiền và một người thân trong gia đình chỉ ngồi phía trong ô tô và để thùng tiền trên mui xe. Dù vậy ai đến lấy cũng nghiêng mình để thể hiện lời cám ơn tới chị.

Đế𝗻 𝟮𝟯𝗵 đê𝗺, 𝗰𝗵ị 𝘃ẫ𝗻 𝗻𝗴ồ𝗶 𝘁𝗿ê𝗻 𝘅𝗲 để đợ𝗶 𝗯à 𝗰𝗼𝗻. 𝗧𝗵ấ𝘆 𝘁𝗿ờ𝗶 𝘁ố𝗶 𝘃ẫ𝗻 𝗰ò𝗻 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵ạ𝘆 𝘃ề, 𝗰𝗵ị 𝗛𝗶ề𝗻 đã 𝗺𝘂𝗮 𝘁𝗵ê𝗺 𝟭𝟬𝟬 𝗽𝗵ầ𝗻 𝘅ô𝗶 𝗴𝗶ò để 𝘁𝗶ế𝗽 𝘀ứ𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝗵ọ. 𝗖𝗵ị 𝗛𝗶ề𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗶ế𝘁 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗵ì𝗻𝗵 ả𝗻𝗵 𝗯à 𝗰𝗼𝗻 𝘃ượ𝘁 𝗵à𝗻𝗴 𝗻𝗴à𝗻 𝗰â𝘆 𝘀ố 𝗻𝗴à𝘆 đê𝗺 để 𝘃ề 𝗾𝘂ê 𝗸𝗵𝗶ế𝗻 𝗰𝗵ị 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗸𝗵ỏ𝗶 𝘅ú𝗰 độ𝗻𝗴. 𝗩ì 𝗹ẽ đó đã 𝗾𝘂𝘆ế𝘁 đị𝗻𝗵 𝗴ó𝗽 𝟱𝟬 𝘁𝗿𝗶ệ𝘂 đồ𝗻𝗴 để 𝘀𝗮𝗻 𝘀ẻ 𝗽𝗵ầ𝗻 𝗻à𝗼 𝗸𝗵ó 𝗸𝗵ă𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘅𝗮 𝗾𝘂ê.

Hành động ý nghĩa của chị và gia đình nhận được nhiều sự ủng hộ và khen ngợi từ mọi người. Giữa lúc hàng ngàn người đang ngày đêm chật vật lựa chọn rời TP HCM để về quê tránh dịch, nghĩa cử cao đẹp này như tiếp thêm sức mạnh cho họ trên quãng đường dài về phía trước.