Cuộc sống, tin tức

Năm 2022 tới, tuổi ηǥhỉ hưu và mức lươηǥ hưu sẽ thay đổi thế ηào?

Tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu năm 2022 có một số thay đổi, người lao động cần lưu ý về những điểm mới này.

Từ năm 2022, bao nhiêu tuổi thì được nghỉ hưu?

Về tuổi nghỉ hưu, theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2022 được tính như sau:

– Người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam (hiện nay là đủ 60 tuổi 3 tháng); còn đối với nữ là đủ 55 tuổi 8 tháng (hiện nay là đủ 55 tuổi 4 tháng).

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Năm 2022, tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu có một số thay đổi quan trọng. Ảnh minh họa

Cách tính mức lương hưu mới

Còn tại khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về mức lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ năm 2022 được tính như sau:

– Mức lương hưu hàng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (hiện nay chỉ cần 19 năm đóng bảo hiểm xã hội).

– Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Và sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất thời điểm thực hiện điều chỉnh từ đầu năm 2022. Về mức điều chỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng là 11% với hưu và trợ cấp hàng tháng.

Nguồn : An An/giadinhmoi.vn

https://www.giadinhmoi.vn/nam-2022-tuoi-nghi-huu-va-muc-luong-huu-thay-doi-the-nao-d64607.html

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ