tin tức, Xã hội

Đà 𝐋ạ𝐭 𝐤𝐡ở𝐢 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯à 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐱𝐨á 𝐛ỏ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮 “𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ố 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đè𝐧 đỏ” 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧ă𝐦 𝐧𝐚𝐲

Đà Lạt khởi công và chính thức xoá bỏ danh hiệu “Thành phố không đèn đỏ” trong năm nay vì ít nhất có 7 nút giao ở các tuyến đường sẽ xuất hiện đèn giao thông.

Cụ thể, ngày 25/7, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức khởi công xây dựng công trình, cải tạo, nâng cấp các nút giao thông để tiến hành lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ.

Mục đích chính là nhằm chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt. Vì những năm trở lại đây, lượng khách đến Đà Lạt khu dịch tăng cao, đặc biệt trong các dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, dẫn đến tình trạng giao thông đông đúc, ách tắc ở nhiều điểm trong thành phố.

Ngoài mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, hệ thống đèn tín hiệu còn được hy vọng sẽ đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là vào các dịp lễ, tết, phục vụ Festival hoa Đà Lạt.

Đượ𝗰 𝗯𝗶ế𝘁, 𝘀ẽ 𝗰ó 𝟳 𝗻ú𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗿ê𝗻 đị𝗮 𝗯à𝗻 𝗧𝗣. Đà 𝗟ạ𝘁 𝘀ẽ đượ𝗰 𝗰ả𝗶 𝘁ạ𝗼, 𝗻â𝗻𝗴 𝗰ấ𝗽 𝘃à 𝗹ắ𝗽 đặ𝘁 𝗵ệ 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 đè𝗻 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴. 𝗖ụ 𝘁𝗵ể: 𝘁ạ𝗶 𝗻ú𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗺 𝗖ú𝗰 𝘀ẽ 𝗺ở 𝗿ộ𝗻𝗴 𝗻ú𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘃à 𝗰á𝗰 𝘁𝘂𝘆ế𝗻 đườ𝗻𝗴 𝗸ế𝘁 𝗻ố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝗻ú𝘁 𝗴𝗶𝗮𝗼, 𝗴ồ𝗺: đườ𝗻𝗴 𝟯 𝗧𝗵á𝗻𝗴 𝟰, đườ𝗻𝗴 𝗧𝗿ầ𝗻 𝗛ư𝗻𝗴 Đạ𝗼, đườ𝗻𝗴 𝗛ồ 𝗧ù𝗻𝗴 𝗠ậ𝘂, đườ𝗻𝗴 𝗞𝗵ở𝗶 𝗡𝗴𝗵ĩ𝗮 𝗕ắ𝗰 𝗦ơ𝗻, đườ𝗻𝗴 𝘅𝘂ố𝗻𝗴 𝗤𝘂ả𝗻𝗴 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝗟â𝗺 𝗩𝗶ê𝗻.

Tại nút giao thông Trần Phú – Bà Triệu – Đào Duy Từ, sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm: đường Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu.

Tại nút giao thông Ngã 5 Đại học, cũng sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân.

Tại nút giao thông Hùng Vương – Trần Quý Cáp: mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Cáp.

Cùng với đó, sẽ lắp đặt đèn xanh đèn đỏ tại nút giao giao Hải Thượng – 3 Tháng 2, nút giao Hoàng Văn Thụ – 3 Tháng 2 và nút giao Phan Chu Trinh cũng sẽ được lắp đặt đèn xanh đèn đỏ.

Tổng chi phí đầu tư xây dựng dự kiến hơn 142,7 tỉ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Nhưng thời gian thực tế cho thấy việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu là điều cần thiết cho việc đảm bảo trật tự, giải quyết vấn đề kẹt xe, ùn tắc giao thông, an toàn, an ninh của Đà Lạt khi lượng khách ghé thăm mỗi năm lên đến con số hàng trăm nghìn người.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘚ở 𝘎𝘛-𝘝𝘛 𝘓â𝘮 Đồ𝘯𝘨, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘪ệ𝘯 𝘬𝘩ả 𝘯ă𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵ế 𝘤ò𝘯 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘬𝘩ó 𝘬𝘩ă𝘯 𝘵𝘩ì 𝘨𝘪ả𝘪 𝘱𝘩á𝘱 𝘵ổ 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘣ằ𝘯𝘨 𝘩ệ 𝘵𝘩ố𝘯𝘨 đè𝘯 𝘵í𝘯 𝘩𝘪ệ𝘶 𝘷à 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘭à 𝘩ợ𝘱 𝘭ý 𝘷à 𝘱𝘩ù 𝘩ợ𝘱 𝘷ớ𝘪 𝘹𝘶 𝘵𝘩ế 𝘤ủ𝘢 𝘤𝘶ộ𝘤 𝘤á𝘤𝘩 𝘮ạ𝘯𝘨 4.0. Để 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘣ướ𝘤 𝘬𝘩ắ𝘤 𝘱𝘩ụ𝘤 ù𝘯 𝘵ắ𝘤 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 đị𝘢 𝘣à𝘯 𝘛𝘗.Đà 𝘓ạ𝘵, 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘭ắ𝘱 đặ𝘵 đè𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 đè𝘯 đỏ 𝘭à 𝘩ế𝘵 𝘴ứ𝘤 𝘱𝘩ù 𝘩ợ𝘱.

Nguồn tin: Thanh Niên