tin tức, Xã hội

4 chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí và tử tuất sắp sửa đổi: 𝒄ó 𝒍ợ𝒊 𝒉ơ𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒎ẹ

Cứ đi làm, có đóng BHXH đầy đủ thì mẹ phải theo dõi sát sao mẹ nha. Để nếu có thiếu hụt gì thì còn khiếu nại nữa chứ phải không các mẹ?

Nay đọc tin thấy Luật bảo hiểm xã hội dự kiến sửa đổi, trước mắt, cơ quan soạn thảo đang xây dựng Đề cương trình Chính phủ về những nội dung sửa đổi. Đọc rồi thấy có lợi nhiều hơn cho người lao động nè mẹ. Cụ thể như sau:


Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính.

Thứ nhất, sửa đổi về mức trần đóng BHXH bắt buộc.

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHXH sẽ dựa vào mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong khi một số công ty áp dụng các chiêu thức lách luật để giảm thiểu mức đóng BHXH thì một số khác lại tuân thủ nghiêm ngặt, tuy nhiên, với các đối tượng có khoản lương, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác trên 29,8 triệu đồng (tức là trên 20 tháng lương cơ sở) sẽ chỉ được đóng tối đa là 29,8 triệu đồng.

Quy định này với một số người lại hạn chế quyền được hưởng lợi ích BHXH của người lao động, do vậy, dự kiến sắp tới khi sửa đổi Luật BHXH sẽ thay đổi quy định này.

Thứ hai, sửa đổi mức hưởng các chế độ dưỡng sức sau ốm đau, dưỡng sức sau thai sản dựa vào mức lương cơ sở hiện hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước và Vietnamplus.

Thứ ba, chi tiết từng chế độ được sửa đổi như sau:

#1. Chế độ ốm đau

– Bổ sung quy định chi tiết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (theo năm tương đồng với ốm đau thông thường).

– Sửa đổi quy định mức hưởng chế độ ốm đau của trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng 01 ngày được tính bằng mức hưởng theo tháng chia cho 30 ngày (hiện tại là chia cho 24 ngày).

– Sửa đổi quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau “bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác” thành “Tối đa bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác”.


Ảnh minh họa. Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương.

#2. Chế độ thai sản

– Sửa đổi quy định đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết theo hướng không cần điều kiện đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng như đối với các trường hợp sinh con bình thường.

Quy định này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người lao động có điều kiện đi làm việc trở lại, có thu nhập để chăm lo cho bản thân và gia đình.

– Quy định chi tiết về trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (điều kiện hưởng như đối với lao động nữ, nghĩa là phải tham gia BHXH đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con mới được hưởng chế độ này).

– Bổ sung trường hợp vợ có tham gia BHXH nhưng đóng chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì chồng đủ điều kiện sẽ được giải quyết chi trả hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet.

– Lao động nữ tự nguyện có yêu cầu phá thai mà không thuộc trường hợp phá thai bệnh lý sẽ được hưởng chế độ thai sản.

– Bổ sung quy định đối với trường hợp lao động nữ đang hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi, đồng thời đề nghị hưởng chế độ thai sản khi sinh con;

– Bổ sung quy định cụ thể chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản (tính theo năm hay theo đợt nghỉ, nghĩa là có thể thời gian được nghỉ hưởng chế độ này sẽ dài hơn).

#3. Chế độ hưu trí

– Hiện nay, để tính lương hưu sẽ phải dựa vào mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó. Tuy nhiên, theo dự thảo Luật BHXH sửa đổi sắp tới, sẽ không chỉ dựa vào bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó mà còn dựa vào tiền lương tháng đóng BHXH trung bình của tất cả mọi người tham gia BHXH.


Ảnh minh họa. Nguồn: Blog BHXH.

Đề xuất này được cho rằng để đảm bảo cân bằng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức thu nhập khi nhận lương hưu của tất cả người lao động.

– Sửa đổi điều kiện để hưởng lương hưu, hiện tại để được hưởng lương hưu, mẹ phải thỏa mãn đủ 2 điều kiện là đóng BHXH đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo Luật định.

Nhận định điều kiện này sẽ ít có người lao động có thể hưởng được chế độ hưu trí một cách trọn vẹn, bởi vậy, dự kiến trong thời gian tới sẽ giảm điều kiện về số năm đóng BHXH xuống còn 15 năm, 10 năm, với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đặc biệt lưu ý với trường hợp nhận BHXH một lần:

Theo quy định hiện hành, mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

Cứ mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 sẽ được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, và cứ mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi sẽ được tính bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Luật BHXH sửa đổi dự kiến bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước 2014 để tính hưởng BHXH một lần theo hướng nếu thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì thời gian này được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi.

#4. Chế độ tử tuất

– Bổ sung quy định tuổi của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu của Bộ luật lao động hiện hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: BHXH Điện tử.

– Bổ sung cách xác định tuổi của thân nhân làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất, ví dụ như chưa đủ 18 tuổi, dưới 6 tuổi…

– Bổ sung quy định xác định thu nhập để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất là thu nhập tại tháng người lao động đó ch.ết.

– Bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước 2014 để tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo hướng nếu thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi.

Đọc xong thấy có lợi nhiều nè mẹ, ai không thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc có thể tham gia theo chế độ tự nguyện, để đảm bảo quyền lợi cho mình khi về già, không còn khả năng lao động, tạo ra thu nhập.

Theo giadinhmoi