Chưa phân loại

Đ𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐲 𝐧ợ, 𝐭ô𝐢 𝐯ẫ𝐧 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐭𝐢ề𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐦ấ𝐲 𝐧𝐡à 𝐧𝐠𝐡è𝐨 𝐭𝐡𝐮ê 𝐭𝐫ọ: 𝐌ì𝐧𝐡 𝐜ò𝐧 𝐬ướ𝐧𝐠 𝐡ơ𝐧 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐧𝐠ườ𝐢

Vợ chồng tôi ở thành phố Bắc Giang. Chồng tôi làm điện máy điện lạnh, thu nhập của anh được khoảng 15 triệu/tháng. Còn tôi làm kế toán cho một công ty xuất khẩu Trung Quốc, thu nhập được 10 triệu/tháng. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi được khoảng 25 triệu/tháng.

Vì sống tại Bắc Giang nên mức chi tiêu của vợ chồng tôi cũng không mấy tốn kém. Nhà còn có 2 bố mẹ già, 2 con nhỏ. Một tháng vợ chồng cố gắng gói ghém còn để ra 15 triệu.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bao năm đi làm, vợ chồng tôi cũng tích cóp được tiền để xây 1 dãy nhà trọ cho thuê trên mảnh đất của bố mẹ chồng cho và đất chúng tôi mua thêm được 1 ít. Chúng tôi có tất cả 22 phòng trọ với khoảng 33 người đang thuê. Để đủ tiền xây vợ chồng tôi cũng vay vốn ngân hàng xây mất khoảng 1 tỷ. Hiện chúng tôi hàng tháng vẫn phải trả tiền lãi, tiền gốc.

𝙏𝙪𝙮 𝙣𝙝𝙞ê𝙣 2 𝙩𝙝á𝙣𝙜 𝙣𝙖𝙮, 𝙫ợ 𝙘𝙝ồ𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 𝙩𝙝ườ𝙣𝙜 𝙭𝙪𝙮ê𝙣 𝙡ấ𝙮 𝙩𝙞ề𝙣 𝙡ươ𝙣𝙜 𝙝𝙤ặ𝙘 𝙩𝙞ề𝙣 𝙙ự 𝙩𝙧ữ 𝙧𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧ả𝙞. 𝘾𝙝ú𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 𝙡à𝙢 𝙫ậ𝙮 𝙫ì 𝙢𝙪ố𝙣 𝙢𝙞ễ𝙣 𝙩𝙞ề𝙣 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙢ấ𝙮 𝙣𝙝à 𝙩𝙝𝙪ê 𝙩𝙧ọ 𝙘ó 𝙝𝙤à𝙣 𝙘ả𝙣𝙝 𝙠𝙝ó 𝙠𝙝ă𝙣. 𝙏𝙪𝙮 𝙨ố 𝙩𝙞ề𝙣 𝙢ỗ𝙞 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙩𝙧ọ 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙗ì𝙣𝙝 𝙘𝙝ỉ 1,5-2 𝙩𝙧𝙞ệ𝙪 đồ𝙣𝙜. 𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 𝙝𝙮 𝙫ọ𝙣𝙜 𝙨ố 𝙩𝙞ề𝙣 𝙣à𝙮 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙗ớ𝙩 𝙜á𝙣𝙝 𝙣ặ𝙣𝙜, độ𝙣𝙜 𝙫𝙞ê𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙝ầ𝙣 𝙜𝙞ú𝙥 𝙘á𝙘 𝙜𝙞𝙖 đì𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝è𝙤 𝙫ượ𝙩 𝙦𝙪𝙖 𝙜𝙞𝙖𝙞 đ𝙤ạ𝙣 𝙠𝙝ó 𝙠𝙝ă𝙣 𝙫ì 𝙙ị𝙘𝙝 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-19.

Với các gia đình khó khăn đang thuê, tôi miễn 100% tiền phòng trọ. Với những phòng trọ có người cách ly 21 ngày tôi cũng miễn 100% tiền phòng. Với nhiều người lao động khác dù hàng ngày vẫn đi làm nhưng trước tình hình dịch bệnh như này, tôi cũng miễn cho 50% tiền phòng.

Đặc biệt, biết hoàn cảnh mọi người khó khăn nên tôi ngoài giảm tiền phòng còn hỗ trợ lấy đồ ăn, nhu yếu phẩm khi có đoàn thiện nguyện ghé qua. Hoặc tôi cũng cho công nhân vay tiền ăn đến khi đi làm có tiền trở lại. Nói chung giúp được gì họ tôi sẽ giúp vì xem các gia đình thuê trọ ở đây như người trong nhà để giảm đỡ gánh nặng phần nào cho họ.

𝗡𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝘁𝗵ấ𝘆 𝘃ậ𝘆 𝗰ứ 𝗯ả𝗼 𝘁ô𝗶 𝘀𝗮𝗼 𝘁ố𝘁 𝗯ụ𝗻𝗴 𝘁𝗵ế. 𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗰á𝗶 𝘁í𝗻𝗵 𝘁ô𝗶 𝗻ó 𝘃ậ𝘆. 𝗛ơ𝗻 𝗻ữ𝗮 𝗰á𝗰 𝗴𝗶𝗮 đì𝗻𝗵 𝗹𝗮𝗼 độ𝗻𝗴 𝗰ũ𝗻𝗴 𝗸𝗵ổ 𝗹ắ𝗺, 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 đ𝗶 𝗹à𝗺 đượ𝗰 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰ó 𝘁𝗶ề𝗻. 𝗧𝗵ậ𝗺 𝗰𝗵í 𝗰𝗵ồ𝗻𝗴 𝘁ô𝗶 𝗯ả𝗼, 𝗰ứ 𝗴𝗶ả𝗺 𝘁𝗶ề𝗻 𝗽𝗵ò𝗻𝗴 𝘁𝗿ọ 𝘁𝗿ướ𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝗵ọ, 𝗰ò𝗻 𝗸𝗵ó 𝗸𝗵ă𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗺ì𝗻𝗵 𝘁í𝗻𝗵 𝘀𝗮𝘂 𝗯ở𝗶 𝘃ì 𝘃ợ 𝗰𝗵ồ𝗻𝗴 𝗺ì𝗻𝗵 𝗰ò𝗻 𝘀ướ𝗻𝗴 𝗵ơ𝗻 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶”.

Có vợ chồng chủ trọ nào cho thuê trọ mùa dịch Covid-19 cũng như chúng tôi không?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet