Gia đình, làm bố

𝗕ị 𝘁𝗿ê𝘂 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 đẻ đượ𝗰 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶, ô𝗻𝗴 𝗯ố 𝗨𝟱𝟬 𝗻𝗴ẩ𝗻𝗴 𝗺ặ𝘁 𝘁ự 𝗵à𝗼: ‘’𝗖𝗵ú 𝗰ó 𝟯 đứ𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗴á𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗻𝗵ư 𝘁ô𝗶 𝗸𝗵ô𝗻𝗴“

Nhìn cảnh 3 cô con gái khôn lớn những đứa nào cũng gần gũi, quan tâm bố mà mà ai cũng phải ’’phát ghen’’ với gia đình ông vì con cá‌i tìn‌h cảm.!

Thế mới thấy con gái rượu quý thế nào

𝘔ớ𝘪 đâ𝘺 𝘤â𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘷ề 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘴𝘪𝘯𝘩 độ𝘤 3 𝘤ô 𝘤𝘰𝘯 𝘨á𝘪 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ 𝘭ê𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨 𝘹ã 𝘩ộ𝘪 đã 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶 𝘩ú𝘵 𝘴ự 𝘤𝘩ú ý 𝘤ủ𝘢 đô𝘯𝘨 đả𝘰 𝘤ư 𝘥â𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨. 𝘊ứ 𝘣ị 𝘤𝘩ê 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đẻ đượ𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘷ậ𝘺 𝘮à 𝘤ướ𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘯𝘩ỏ 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 đà𝘯 ô𝘯𝘨 𝘯à𝘺 𝘭ạ𝘪 𝘭à 𝘵ấ𝘮 𝘨ươ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘯𝘨ưỡ𝘯𝘨 𝘮ộ, 𝘢𝘰 ướ𝘤.

Bài chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người

Được biết người đăng tải bài viết có nick name N.A. Ánh vui vẻ khoe: ’’Đây là bố tớ vừa cõng cháu ngoại vừa quét nhà trong khi 4 mẹ con tớ đang ngồi ăn trái cây. Nhà tớ mặc dù không có con trai nhưng lúc nào cũng vui vẻ.

Bố tớ chưa một lần than thở là vì sao không có lấy một đứa con trai. Bố tớ yêu thương ba chị em tớ lắm. Đi đâu cũng mua đồ ăn về cho 3 đứa. Lúc thì gà rán, lúc thì vịt quay, khi thì lại trà sữa.”

𝐓𝐫ê𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐧𝐡â𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡, 𝐜ô 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐫ượ𝐮 𝐥𝐮ô𝐧 𝐭ự 𝐡à𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐞 𝐛ố 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐯ớ𝐢 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢. 𝐍à𝐨 𝐥à 𝐠ọ𝐭 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐦𝐢ế𝐧𝐠 𝐭á𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐠á𝐢 𝐛ị 𝐭𝐫ậ𝐭 𝐤𝐡ớ𝐩, 𝐧à𝐨 𝐥à 𝐧𝐠ồ𝐢 𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐜á𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐢ể𝐦, 𝐥à𝐦 𝐭𝐫ò… Á𝐧𝐡 𝐯ô 𝐜ù𝐧𝐠 𝐭ự 𝐡à𝐨 𝐯ề 𝐛ố 𝐦ì𝐧𝐡: ’’𝐂𝐡ắ𝐜 𝐜𝐡ắ𝐧 𝐥à 𝐭𝐮𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐠ặ𝐩 đượ𝐜 𝟏 𝐧𝐠ườ𝐢 đà𝐧 ô𝐧𝐠 𝐧à𝐨 𝐭ố𝐭 𝐡ơ𝐧 𝐛ố 𝐭𝐮𝐢. Đê𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ để 𝐭𝐫ô𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧, 𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐭í 𝐦ộ𝐭.𝐓í 𝐜á𝐢 𝐛ố ơ𝐢, 𝐭í 𝐜á𝐢 𝐥ạ𝐢 𝐛ố à.. 𝐓𝐡ế 𝐜𝐨𝐧 𝐦à 𝐤𝐡𝐨ẻ 𝐥à 𝐥ạ𝐢 𝐜ã𝐢 𝐛ố 𝐧𝐡ư 𝐜𝐡é𝐦 𝐜𝐡ả’’.

Trên bài đăng, Ánh vui vẻ tâm sự: ’’Có lần bố tớ giận chú họ của tớ vì cái tội dám nói bố tớ là: “Cái gì anh cũng hơn nhưng anh thua em một chuyện là anh không đẻ được con trai”.

Lúc đó bố tớ nổi sung lên, kêu là: “Chú có đẻ được 3 đứa con gái ngoan ngoãn như nhà tôi không?? Khi nào chú đẻ được 3 đứa con gái như tôi đi thì chú hãy nói câu đó”. Nghe xong mà tự nhiên thấy ấm lòng. Yêu bố’’.

Nhà chỉ cần ngập tràn tiếng cười vậy thôi

Có con gái là một niềm hạnh phúc vô cùng may mắn

𝗕à𝗶 đă𝗻𝗴 đ𝗶 𝗸è𝗺 𝗯ứ𝗰 ả𝗻𝗵 𝗯ố đ𝗮𝗻𝗴 𝘃ừ𝗮 𝗾𝘂é𝘁 𝗻𝗵à 𝘃ừ𝗮 𝗰õ𝗻𝗴 𝗰𝗵á𝘂 để 𝟰 𝗺ẹ 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗴ồ𝗶 𝘁𝗿ê𝗻 𝗴𝗶ườ𝗻𝗴 ’’𝗰𝗵é𝗺 𝗴𝗶ó’’ 𝗸𝗵𝗶ế𝗻 𝗮𝗶 𝗰ũ𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗻𝗴ưỡ𝗻𝗴 𝗺ộ. 𝗡𝗵𝗶ề𝘂 𝗰ư 𝗱â𝗻 𝗺ạ𝗻𝗴 𝗰ũ𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼𝗲 𝗵𝗼à𝗻 𝗰ả𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 đầ𝘆 𝗵ạ𝗻𝗵 𝗽𝗵ú𝗰 𝘃𝘂𝗶 𝘃ẻ 𝘃ì 𝗻𝗵à 𝘁𝗼à𝗻 ’’𝘃ị𝘁 𝗴𝗶ờ𝗶’’ 𝘀𝘂ố𝘁 𝗻𝗴à𝘆 𝗾𝘂â𝘆 𝗾𝘂ầ𝗻 𝗻ị𝗻𝗵 𝗯ố, 𝗸𝗵𝗲𝗻 𝗯ố 𝗹à𝗺 𝗯ố 𝘃𝘂𝗶.

Nhà có con trai thì làm gì có cảnh này

Gọt táo cho con gái ăn

Chân dung ông bố quốc dân khi được con gái ’’thông báo’’: Bố thành người nổi tiếng rồi kìa

Thế mới thấy, điều bậc cha mẹ cần không phải con gái hay con trai mà là tình cảm, sự quan tâm của các con dành cho mình. Nhà tràn ngập tiếng cười nói của các con mỗi ngày thì còn gì hạnh phúc hơn!!

Nguồn Tin: webtintuc