đời sống, Gia đình

𝗕à 𝗰ụ 𝗺ò 𝗵ế𝗻 𝗻𝘂ô𝗶 𝗺ẹ, 𝗰𝗵ị 𝗴á𝗶: “𝗡𝗵ư 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝘂𝗮 𝗴ã𝘆 𝗰à𝗻𝗴, 𝗿á𝗻𝗴 𝘀ứ𝗰 𝗺à 𝗯ò”

Bà Nguyễn Thị Ba (71 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) dành cả cuộc đời chăm sóc mẹ già và chị gái bệnh tật. Chẳng quản mưa nắng, ngày qua ngày, bà mò cua bắt ốc, làm thuê để nuôi sống gia đình.

Bà Ba mò hến bán kiếm tiền nuôi mẹ và chị gái

Mẹ già, chị gái tàn tật

𝘎𝘪ữ𝘢 𝘵𝘩á𝘯𝘨 6, 𝘤ơ𝘯 𝘮ư𝘢 𝘵ừ 𝘴á𝘯𝘨 𝘴ớ𝘮 𝘷ẫ𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 𝘥ứ𝘵, 𝘵ô𝘪 𝘮𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘰𝘯 đườ𝘯𝘨 𝘤ậ𝘱 𝘬ê𝘯𝘩 𝘊ồ𝘯 𝘋ĩ𝘢 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 ấ𝘱 𝘉ì𝘯𝘩 𝘛â𝘺, 𝘹ã 𝘉ì𝘯𝘩 𝘛𝘩ạ𝘯𝘩, 𝘏.𝘊𝘢𝘰 𝘓ã𝘯𝘩, Đồ𝘯𝘨 𝘛𝘩á𝘱 để 𝘵ì𝘮 đườ𝘯𝘨 đế𝘯 𝘯𝘩à 𝘣à 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘛𝘩ị 𝘉𝘢. Đế𝘯 𝘯ơ𝘪, 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘨ọ𝘪, 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘱𝘩ụ 𝘯ữ 𝘯𝘨𝘰à𝘪 70 𝘵𝘶ổ𝘪 𝘯ó𝘪 𝘷ọ𝘯𝘨 𝘳𝘢: “Đú𝘯𝘨 𝘳ồ𝘪 𝘤ô 𝘤𝘩ú ơ𝘪, 𝘯𝘩à 𝘣à 𝘉𝘢 ở đâ𝘺 𝘯è”.

Người phụ nữ cất giọng trả lời là bà Nguyễn Thị Hai (73 tuổi) chị gái của bà Ba. Bà Hai bảo sáng nào bà Ba cũng đi mò hến dưới sông.

Theo lời chỉ dẫn của bà Hai, tôi tìm đến con rạch nhỏ gần nhà chứng kiến cảnh một bà cụ lưng còng, đầu đội nón lá, mặc chiếc áo mỏng manh đang lui cui dưới sông như thể mò tìm vật gì. Người đàn bà ấy chính là bà Ba. Mỗi ngày khi con nước ròng, bà Ba đều xách thau lặn ra bờ sông mò hến mưu sinh.

Mặc nắng mưa, bà Ba đều đợi con nước ròng để xuống sông mò hến

Mỗi ngày bà Ba bắt được 2,3 kg hến, giá 10.000 đồng/kg

𝗕ầ𝘂 𝘁𝗿ờ𝗶 𝘃ẫ𝗻 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗻𝗴ớ𝘁 𝗵ạ𝘁 𝗺ư𝗮 𝗿ơ𝗶 𝗯ỏ 𝗺ặ𝗰 𝗰á𝗶 𝗹ạ𝗻𝗵 𝗹ẽ𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗿ầ𝗺 𝗻ướ𝗰, 𝗯à 𝗕𝗮 𝘃ẫ𝗻 𝗺𝗶ệ𝘁 𝗺à𝗶 𝗹𝗲𝗻 𝗹ỏ𝗶 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗸ê𝗻𝗵 𝗺ò 𝘁ừ𝗻𝗴 𝗻ắ𝗺 𝗵ế𝗻 𝗯ỏ 𝘃à𝗼 𝘁𝗵𝗮𝘂. “𝗡𝗴à𝘆 𝗻à𝗼 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝘁ô𝗶 𝗯ắ𝘁 đượ𝗰 𝗸𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝟮,𝟯𝗸𝗴 𝗵ế𝗻, 𝗺ỗ𝗶 𝗸𝗴 𝗯á𝗻 đượ𝗰 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 đồ𝗻𝗴. 𝗧ô𝗶 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝘁 𝗯ơ𝗶 𝗻ê𝗻 𝗰ứ 𝗰𝗮𝗻𝗵 𝗻ướ𝗰 𝗿ò𝗻𝗴 𝗺ớ𝗶 𝗺ò 𝗵ế𝗻 đượ𝗰, 𝗰𝗵ứ 𝗻ướ𝗰 𝗹ớ𝗻 𝗻𝗴ậ𝗽 đầ𝘂 𝗺ò 𝗵ế𝗻 𝗸𝗵ó 𝗹ắ𝗺. 𝗛ô𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗺ư𝗮 𝗹ớ𝗻, 𝘁ô𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵ủ 𝗯ắ𝘁 𝗺ộ𝘁 𝗰𝗵ú𝘁 𝗿ồ𝗶 𝗻𝗴𝗵ỉ, 𝗻ế𝘂 𝘁𝗿ầ𝗺 𝗻ướ𝗰 𝗹â𝘂 𝗾𝘂á 𝗹à 𝗯ệ𝗻𝗵 𝘁𝗵ì 𝗹ạ𝗶 𝘁𝗵ê𝗺 𝗸𝗵ổ”, 𝗯à 𝗕𝗮 𝗻ó𝗶.

Nguồn Tin: thanhnien