Đời sống, từ thiện, Xã hội

Ô𝐧𝐠 Đ𝐨à𝐧 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐇ả𝐢 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐜ứ𝐮 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 để 𝐤ê𝐮 𝐠ọ𝐢 𝟑 𝐭ỉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦á𝐲 𝐭𝐡ở 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌

Chiều 23.7, chia sẻ với PV Báo , ông Đoàn Ngọc Hải cho hay ông mong tặng chiếc xe cứu thương mà ông đang lái, để kêu gọi 3 tỉ đồng giúp đồng bào gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 kéo dài, số tiền này dự kiến mua máy thở để tặng ngành y tế TP.HCM.

Xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải chở hài cốt liệt sĩ quy tập về quê nhà

𝑪𝒉𝒊ế𝒄 𝒙𝒆 𝒄ứ𝒖 𝒕𝒉ươ𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊ể𝒏 𝒌𝒊ể𝒎 𝒔𝒐á𝒕 51𝑩-50744, 𝒅𝒐 ô𝒏𝒈 Đ𝒐à𝒏 𝑵𝒈ọ𝒄 𝑯ả𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒏𝒈à𝒚 26.8.2020, 𝒌𝒉ở𝒊 𝒉à𝒏𝒉 𝒏𝒈à𝒚 28.8.2020 để 𝒄𝒉ở 1 𝒃ệ𝒏𝒉 𝒏𝒉â𝒏 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉ư 𝒗à 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒏𝒉à 𝒕ừ 𝒃ệ𝒏𝒉 𝒗𝒊ệ𝒏 𝑼𝒏𝒈 𝒃ướ𝒖 𝑻𝑷.𝑯𝑪𝑴 𝒗ề Đắ𝒌 𝑵ô𝒏𝒈 𝒎𝒊ễ𝒏 𝒑𝒉í. 𝑻ừ đó đế𝒏 𝒏𝒂𝒚, ô𝒏𝒈 Đ𝒐à𝒏 𝑵𝒈ọ𝒄 𝑯ả𝒊 𝒕ự 𝒍á𝒊 𝒄𝒉𝒊ế𝒄 𝒙𝒆 𝒄ứ𝒖 𝒕𝒉ươ𝒏𝒈 𝒏à𝒚, đã 𝒄𝒉ạ𝒚 đượ𝒄 66.000 𝒌𝒎 đế𝒏 𝒄á𝒄 𝒗ù𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐, 𝒗ù𝒏𝒈 𝒔â𝒖, 𝒗ù𝒏𝒈 𝒙𝒂 𝒗à 𝒉ả𝒊 đả𝒐 (đả𝒐 𝑷𝒉ú 𝑸𝒖ố𝒄 2 𝒍ầ𝒏).

Trong hành trình 66.000 km đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã chở 3 hài cốt liệt sĩ từ miền Tây, Tây nguyên ra phía bắc; 22 bệnh nhân ở nhiều địa phương khác nhau từ bệnh viện về quê, trong đó có 1 bệnh nhân qua đời trên xe; xuyên Việt 24 chuyến, gần 100 chuyến chở hàng với gần 200.000 hộp sữa, thịt; chở 7 người bị tại nạn giao thông đi cấp cứu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Từ tháng 8.2020, ông Đoàn Ngọc Hải tự lái chiếc xe cứu thương, thực hiện hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành, ông Đoàn Ngọc Hải mong muốn tặng chiếc xe cứu thương này để tri ân, kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ 3 tỉ đồng vào Quỹ đồng bào. Toàn bộ 3 tỉ này sẽ được dùng mua máy thở trao tặng cơ sở y tế tại TP.HCM phục vụ công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân Covid-19; mua lương thực, thực phẩm cho bà con lao động nghèo ở TP.HCM và một số tỉnh vùng cao…

𝐐𝐮ỹ đồ𝐧𝐠 𝐛à𝐨 𝐝𝐨 ô𝐧𝐠 Đ𝐨à𝐧 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐇ả𝐢 𝐦ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐍𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐭ừ 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟐.𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 đó 𝐭𝐡ượ𝐧𝐠 𝐭ướ𝐧𝐠 𝐕õ 𝐕ă𝐧 𝐓𝐮ấ𝐧, 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐏𝐡ó 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐦ư𝐮 𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐐𝐮â𝐧 độ𝐢 𝐧𝐡â𝐧 𝐝â𝐧 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 “𝐦ở 𝐡à𝐧𝐠” ủ𝐧𝐠 𝐡ộ 𝟓𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠.

Đế𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐐𝐮ỹ đồ𝐧𝐠 𝐛à𝐨 𝐧𝐡ậ𝐧 đượ𝐜 ủ𝐧𝐠 𝐡ộ 𝐬ố 𝐭𝐢ề𝐧 𝟏𝟓,𝟏 𝐭ỉ đồ𝐧𝐠 𝐯à đã 𝐜𝐡𝐢 𝐡ơ𝐧 𝟏𝟑 𝐭ỉ đồ𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝟏𝟔𝟐 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐜𝐡𝐢 (𝐜𝐡ủ 𝐲ế𝐮 𝐥à 𝐠𝐢ú𝐩 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐧𝐡â𝐧 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐤𝐡ó 𝐤𝐡ă𝐧, 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦 𝐧𝐠𝐡è𝐨, 𝐱â𝐲 𝐧𝐡à 𝐭ì𝐧𝐡 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠, 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐧𝐠𝐡è𝐨 𝐯𝐚𝐲 𝐯ố𝐧 𝐥𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤ế 𝐜𝐡𝐨 𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡…). 𝐓ấ𝐭 𝐜ả 𝐜á𝐜 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 ủ𝐧𝐠 𝐡ộ 𝐯à 𝐜á𝐜 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐜𝐡𝐢 đế𝐧 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜, 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧 𝐭𝐡ụ 𝐡ưở𝐧𝐠 đề𝐮 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐧𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠, đượ𝐜 𝐧𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐠𝐢á𝐦 𝐬á𝐭 (𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐢ề𝐧 𝐦ặ𝐭, 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐫ú𝐭 để 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢ề𝐧 𝐦ặ𝐭).

Nguồn Tin: thanhnien