Đời sống, Xã hội

𝙏à𝙞 𝙭ế 𝙭𝙚 ô𝙢 𝙭𝙞𝙣 đồ ă𝙣 𝙩𝙝ừ𝙖 𝙫ề 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝á𝙪, 𝙡ý 𝙙𝙤 𝙥𝙝í𝙖 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞ế𝙣 𝙩ấ𝙩 𝙘ả 𝙣𝙜ậ𝙢 𝙣𝙜ù𝙞

Trên đời còn có những mảnh đời, những câu chuyện khiến người ta phải lặng mình, xót xa.


Ảnh minh họa

’Trưa nay mình đi ăn thì thấy chú xe ôm này vào đặt đồ ship cho khách, do phải chờ nên chú ấy ngồi ở ghế. Thấy bàn bên có đồ ăn của khách vẫn thừa cái đùi gà (chắc ăn đc 1,2 miếng gì đó) nên chú ấy xin bạn nhân viên.

Chú ấy bảo: ’Cô gì ơi cái này thừa của khách có thể cho tôi được không?’

Bạn nhân viên bảo vâng. Thế là chú ý cầm lấy rồi xin gói mang về. Mình hỏi nhỏ bạn nhân viên thì được biết chú ý hay đặt đồ ăn ở đây, lần nào thấy đồ ăn thừa nhiều chú cũng xin về.

Nhìn thương quá mà mình chả biết làm gì nên mình gọi thêm 2 cái đùi nữa rồi chạy ra đưa cho chú bảo là mình gọi ăn nhưng giờ phải về gấp nên không kịp ăn.

Nói mấy câu chú mới nhận, bảo mang về cho cháu. Nó thích ăn lắm mà tôi không có tiền mua.

𝐇ỏ𝐢 𝐭𝐡ê𝐦 𝐭𝐡ì đượ𝐜 𝐛𝐢ế𝐭 𝐜𝐡ú 𝐯ớ𝐢 𝐜ô 𝐦ớ𝐢 𝐥ê𝐧 𝐇à 𝐍ộ𝐢 ở 𝐭𝐫ọ, 𝐭𝐡𝐮ê 𝐦ộ𝐭 𝐜ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 𝐫ưỡ𝐢 𝐜ô 𝐜𝐡ú 𝐯ớ𝐢 𝐦ộ𝐭 đứ𝐚 𝐜𝐡á𝐮 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐡ú ở (đứ𝐚 𝐜𝐡á𝐮 𝐧à𝐲 𝐥à 𝐜𝐨𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐡ú, 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ả 𝐡𝐚𝐢 𝐯ợ 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐦ấ𝐭 𝐯ì 𝐭𝐚𝐢 𝐧ạ𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡ô𝐧𝐠. 𝐇𝐚𝐢 𝐯ợ 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐜𝐡ú 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐜𝐨𝐧 𝐧ê𝐧 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐧𝐮ô𝐢 𝐥𝐮ô𝐧).

Ban ngày chú thì chạy xe ôm, cô đi viện suốt nên ở nhà vừa trông cháu vừa xâu hạt vòng thuê cho người ta.

Nhìn lên thì không bằng ai, chứ nhìn xuống thì mình cũng may mắn hơn khối người’.

Người đàn ông xin đồ ăn về cho cháu.

Đâ𝙮 𝙡à 𝙘â𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝙠𝙝𝙞ế𝙣 𝙣𝙝𝙞ề𝙪 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙭ú𝙘 độ𝙣𝙜 đượ𝙘 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙨ẻ 𝙩𝙧ê𝙣 𝙢ạ𝙣𝙜 𝙭𝙚 ô𝙢. 𝙈ộ𝙩 𝙘𝙝ú 𝙭𝙚 ô𝙢 𝙣𝙜𝙝è𝙤 𝙭𝙞𝙣 đồ ă𝙣 𝙩𝙝ừ𝙖 𝙫ề 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝á𝙪. 𝘾𝙝á𝙪 𝙩𝙝í𝙘𝙝 ă𝙣 𝙜à, 𝙘𝙝ú 𝙘𝙝ẳ𝙣𝙜 đủ đ𝙞ề𝙪 𝙠𝙞ệ𝙣 𝙢𝙪𝙖 𝙣ê𝙣 đà𝙣𝙝 đ𝙞 𝙭𝙞𝙣. Đọ𝙘 𝙭𝙤𝙣𝙜 𝙢à 𝙧ư𝙣𝙜 𝙧ư𝙣𝙜 𝙘ả𝙢 𝙭ú𝙘. 𝙉𝙝𝙞ề𝙪 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙠𝙝ỏ𝙞 𝙩𝙝ươ𝙣𝙜 𝙘ả𝙢 𝙫ớ𝙞 𝙘𝙝ú 𝙭𝙚 ô𝙢 𝙜𝙞à.

’Đời đúng vẫn còn những cảnh khổ xót lòng quá. Khổ thân, mình mà gặp kiểu gì cũng mua tặng chú ít đùi gà về cho cháu, khổ thân’, một dân mạng bình luận.