Đời sống, Gia đình

“𝙃ã𝙮 đế𝙣 𝙩𝙝ă𝙢 𝙢ẹ đ𝙞”: 𝘾â𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝙨â𝙪 𝙨ắ𝙘 𝙡à𝙢 𝙩ỉ𝙣𝙝 𝙣𝙜ộ 𝙗𝙞ế𝙩 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙡à𝙢 𝙘𝙤𝙣 𝙘á𝙞

Ở một gia đình nọ, sau khi Bố qua đời, người con trai có gia đình riêng đã đưa Mẹ đến ở một nhà dưỡng lão. Thỉnh thoảng anh cũng có đến thăm Mẹ, song mỗi lần tới cũng vội vội vàng vàng, chỉ kịp biếu Mẹ chút đồ rồi nhanh chóng rời đi vì nói có việc, hai mẹ con hầu như chẳng có thời gian chuyện trò.


Bà Mẹ buồn lắm, vừa thương nhớ con trai, vừa thương nhớ các cháu, nhưng chẳng dám bảo con trai đưa con dâu cùng các cháu đến. Chắc bọn nó công việc lúc nào cũng bận, mình chẳng nên làm phiền”

Bà tự nhủ.

Một ngày kia, sức khỏe của bà cụ yếu dần, rồi con trai bà nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão. Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của người Mẹ:

“Hãy đến thăm Mẹ đi “.

Người con trai chạy đến viện dưỡng lão, thấy rằng tình hình của Mẹ mình khó mà qua khỏi được. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình là kẻ vô tâm đến mức nào. Hai hàng nước mắt anh tự dưng lăn xuống, anh quỳ gối xuống bên người Mẹ già ốm yếu của mình rồi hỏi:

“Mẹ, giờ con có thể làm gì cho mẹ vui?”.

Người Mẹ nắm chặt tay con trai dặn dò: “Hãy cho người lắp quạt ở viện dưỡng lão này nhé, vì ở đây không có quạt, nóng lắm. Ngoài ra, con hãy mua một chiếc tủ lạnh rồi chất đồ ăn vào đó nữa, vì có nhiều hôm Mẹ đã phải đi ngủ với cái bụng đói đấy”.

𝘕𝘨𝘩𝘦 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘭ờ𝘪 𝘯à𝘺, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘷ừ𝘢 đ𝘢𝘶 𝘭ò𝘯𝘨, 𝘷ừ𝘢 𝘯𝘨ạ𝘤 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘯ê𝘯 đã 𝘩ỏ𝘪 𝘭ạ𝘪: “𝘚𝘢𝘰 𝘔ẹ ở đâ𝘺 𝘣𝘢𝘰 𝘭â𝘶, 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤𝘩ị𝘶 đự𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘤𝘰𝘯? 𝘎𝘪ờ đâ𝘺, 𝘔ẹ 𝘯ó𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 đó 𝘵𝘩ì 𝘤ò𝘯 𝘤ó í𝘤𝘩 𝘨ì 𝘯ữ𝘢? ”. Đế𝘯 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘔ẹ 𝘮ớ𝘪 𝘹𝘰𝘢 đầ𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪, 𝘨𝘪ố𝘯𝘨 𝘯𝘩ư 𝘣à 𝘷ẫ𝘯 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘭à𝘮 𝘤á𝘤𝘩 đâ𝘺 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯ă𝘮, 𝘬𝘩𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘷ẫ𝘯 𝘤ò𝘯 𝘭à 𝘮ộ𝘵 đứ𝘢 𝘵𝘳ẻ.

Bà nhẹ nhàng trả lời: “Con trai, Mẹ có thể chịu nóng, chịu đói khát, chịu đau đớn vì không muốn làm phiền con, nhưng khi con già đi, các con của con cũng đưa con vào đây, thì Mẹ sợ rằng, con sẽ không chịu được đâu…”