Dạy làm, Đời sống, Xã hội

𝗧𝗵ờ𝗶 𝗵ạ𝗻 𝘀ử 𝗱ụ𝗻ǥ 𝗖𝗠𝗡𝗗, 𝗖𝗖𝗖𝗗 𝗺ọ𝗶 𝗻ǥườ𝗶 𝗰ầ𝗻 𝗯𝗶ế𝘁

Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) hết hạn sẽ không có giá trị sử dụng trong mọi giao dịch mới phát sinh. Vì vậy người dân cần lưu ý về thời hạn sử dụng CMND, thẻ CCCD.

Thời hạn sử dụng CMND

Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND do Bộ công an ban hành, thời hạn sử dụng của CMND được quy định như sau:

𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙘ó 𝙜𝙞á 𝙩𝙧ị 𝙨ử 𝙙ụ𝙣𝙜 15 𝙣ă𝙢. 𝙈ỗ𝙞 𝙘ô𝙣𝙜 𝙙â𝙣 𝙑𝙞ệ𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙘𝙝ỉ đượ𝙘 𝙘ấ𝙥 𝙢ộ𝙩 𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙫à 𝙘ó 𝙢ộ𝙩 𝙨ố 𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙧𝙞ê𝙣𝙜. 𝙉ế𝙪 𝙘ó 𝙨ự 𝙩𝙝𝙖𝙮 đổ𝙞 𝙝𝙤ặ𝙘 𝙗ị 𝙢ấ𝙩 𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙩𝙝ì đượ𝙘 𝙡à𝙢 𝙩𝙝ủ 𝙩ụ𝙘 đổ𝙞, 𝙘ấ𝙥 𝙡ạ𝙞 𝙢ộ𝙩 𝙜𝙞ấ𝙮 𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙠𝙝á𝙘 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙨ố 𝙜𝙝𝙞 𝙩𝙧ê𝙣 𝘾𝙈𝙉𝘿 𝙫ẫ𝙣 𝙜𝙞ữ đú𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙨ố 𝙜𝙝𝙞 𝙩𝙧ê𝙣 𝘾𝙈𝙉𝘿 đã 𝙘ấ𝙥.

Thời hạn sử dụng CMND, CCCD (Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp CMND hết thời hạn, công dân tiến hành:

– Thực hiện thủ tục đổi CMND sang thẻ CCCD đối với các tỉnh thành đã cấp CCCD (Xem chi tiết thủ tục tại đây).

– Thực hiện đổi CMND mới đối với những tỉnh/thành phố chưa cấp CCCD (Xem chi tiết tại đây).

Thời hạn sử dụng CCCD

Đối với thẻ CCCD, thời hạn sử dụng sẽ được in trực tiếp trên thẻ theo nguyên tắc sau:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Khi thẻ căn cước công dân hết hạn, công dân tiết hành thủ tục đổi thẻ CCCD

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Mẫu tờ khai Căn cước công dân mới nhất (mẫu CC01)

Bước 2:

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ.

– Nộp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

– Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó. Chụp ảnh chân dung của công dân

Bước 3: Cán bộ cơ quan quản lý CCCD cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục.

Bước 4: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Lưu ý: Khi người dân đổi thẻ căn cước thuộc trường hợp đến tuổi phải đổi thì không phải nộp lệ phí.