từ thiện

từ thiện, Việc Tốt, Xã hội

𝗡ữ 𝗺ạ𝗻𝗵 𝘁𝗵ườ𝗻𝗴 𝗾𝘂â𝗻 𝗡𝗴𝗵ệ 𝗔𝗻 𝗵ỗ 𝘁𝗿ợ 𝘁𝗶ề𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵ạ𝘆 𝘅𝗲 𝗺á𝘆 𝘃ề 𝗾𝘂ê: “𝟭 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗯ì 𝟱𝟬𝟬𝗸, 𝘃𝘂𝗶 𝗹ò𝗻𝗴 𝗻𝗵ậ𝗻”

Hôm nay (31.7), trên mạng xã hội truyền tay nhau câu chuyện chị Đinh Thu Hiền, sống tại TP Vinh , Nghệ An đã có

View More