phụ nữ

làm mẹ, phụ nữ

𝘽ữ𝙖 𝙘ơ𝙢 “𝙫ề 𝙣𝙜𝙤ạ𝙞 ở 𝙘ữ” 𝙘𝙪ố𝙞 𝙘ù𝙣𝙜 𝙢ẹ 𝙣ấ𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙜á𝙞 𝙡ấ𝙮 𝙘𝙝ồ𝙣𝙜 𝙭𝙖 𝙠𝙝𝙞ế𝙣 𝙘𝙝ị 𝙚𝙢 đồ𝙣𝙜 𝙘ả𝙣𝙝 𝙩𝙧à𝙤 𝙣ướ𝙘 𝙢ắ𝙩

Vỏn vẹn một bát cơm trắng, canh rau ngót thịt nạc với thịt rang, bữa cơm ngon lành biết bao mà con gái nghẹn ngào

View More